BEMUTATKOZÁS

Az International Police Association (rövidítve: IPA) magyarra fordítva Nemzetközi Rendőrszövetséget jelent, napjainkban a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete.  Fő célkitűzése a nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi dolgozóinak egységbe kovácsolása a szolgálat és a barátság útján. Az IPA nemzetközi jelmondata egy eszperantó mottó: "Servo per Amikeco" (Barátsággal szolgálni) mely több mint 63 ország közel félmillió rendőre (tagja) számára jelenti ugyanazt.  Néhány sorban tájékoztatást adunk az alapítóról:  A világ legnagyobb rendőrszervezete, az IPA 1950. január 1-jén alakult Angliában.  

A szervezet azért alakult, mert egy angol közrendőr Arthur Troop őrmester az angliai Lincolnshire-ből, utat akart építeni a barátságnak és a nemzetközi együttműködésnek a rendőrök között.
Arthur Troop 1914. december 14-én született Lincolnban, Angliában, ahol gyermekéveit töltötte és iskoláit végezte.
1936. június 19-én belépett a Lincolnshire Rendőrséghez, ahol több területen teljesített szolgálatot, majd a közlekedésre szakosodott. Röviddel a II. világháború befejezése után hozzáfogott ahhoz a hatalmas feladathoz, hogy létrehozzon a rendőrök számára egy baráti világszervezetet.
Hitt a barátság pozitív erejében és abban, hogy az emberek inkább beszélgetnek, mint háborúznak egymással. 

Mobirise

Az IPA 1950. január 1-jén, a „Servo per Amikeco” (Barátsággal szolgálni) eszperantó mottóval alakult meg. A Brit Szekció első főtitkára Arthur Troop lett. Arthur Troop azon elképzelése, hogy egy olyan szervezet jöjjön létre, mely rendfokozattól, nemtől, bőrszíntől, nyelvi és vallási hovatartozástól függetlenül fejleszti tagjai társadalmi, kulturális és szakmai kapcsolatait, valósággá vált.  Az első úttörők segítségével fáradhatatlanul dolgozott más nemzeti szekciók létrejöttének támogatásán. Nemzeti szekciók alakultak többségében Nyugat-Európában, Afrikában, Amerikában (Észak- és Dél-), Ázsiában és Ausztráliában. 1955-ben, a Párizsban megtartott első Nemzetközi Küldöttgyűlésen õ lett az első nemzetközi főtitkár, mely tisztséget 1966-ig, a személyes okok miatt történt visszalépéséig betöltött.  1965-ben a királynő születésnapja alkalmából Arthur Troop, az IPA megalakításában végzett munkája elismeréseként Brit Birodalmi Emlékérem kitüntetésben részesült. Később számos nemzetköri elismerést kapott, Ausztria Köztársaságának elnökétől a Becsületkeresztet.  Az 1966. évi, rendőrségtől történt nyugállományba vonulása után tovább teljesülhetett azon vágya, hogy másokon segítsen. Új hivatást vállalt a Lincolnshire Szociális Szolgálatnál, vak embereket látogatott meg otthonukban és karitatív munkájával, vakvezető kutyák adományozásával ismételten nemzeti elismerést vívott ki.  Arthur az Állandó Végrehajtó Bizottság (PEB) volt tisztségviselőjeként rendszeresen részt vett nemzetközi találkozókon, ahol tanácsait megszívlelték és tisztelték. A XI. Nemzetközi Kongresszuson, 1985-ben õ részesült elsőként a szervezet Aranymedál elismerésében. A Bécsben megrendezett 26. IEC Konferencián, 1995-ben megkapta az IPA Világdíját. 1998-ban a magyar Alföldön Arthur Troopnak szobrot állítottak és magyar állami kitüntetést, díszkardot vehetett át. Komoly betegsége ellenére Arthur készült a világszervezet 50. évfordulójával egybeeső 2000 májusában, Bournemouthban megrendezett Világkongresszusra. Sajnos, hosszú betegségét követően Arthur 2000. november 30-án, csütörtökön, álmában hagyott el bennünket. Arthur egyszerű brit rendőr volt, akinek az volt az álma, hogy megvalósítsa célját, a világ legnagyobb rendőri szervezetének megalapítását.

Az IPA taglétszáma folyamatosan emelkedik szerte a világon.
Arthur Troop alapeszméi ma is élnek.

Az INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION a világ rendőrei közötti bajtársi, és kulturális kapcsolatok ápolását szakmai feladatok fejlesztését célul tűző nemzetközi szervezet.
Az itt látható Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA) embléma grafikáját Arthur Troop tervezte. A Szövetség 1955-ben Párizsban tartott első nemzetközi kongresszusán, határozatot hozott, hogy az általa készített emblémát fogadják el a Szövetség hivatalos emblémájaként.  A szervezet minden tagja részére lehetőséget ad, hogy nemzetközi kapcsolatot építsen, és tartson fenn más ország rendőreivel, IPA tagjaival.  Az IPA tagszervezetein keresztül támogatja és meggyorsítja a tagok közötti tapasztalatcsere és az ehhez kapcsolódó szakmai kapcsolatok ápolását. Sajátos eszközeivel segíti a rendőr és az állampolgár közötti viszony jobb kialakulását. Mind szélesebb körben teszi lehetővé tagjai számára a különböző képzéseken való részvételt.  A világszervezet továbbképző központjában, a németországi Gimbornban egész éves szemináriumokkal segítik a rendőri munkát.  A tagszervezetek vendégházaiban és az általuk biztosított kedvezményes szálláshelyeken mindenki talál saját és hozzátartozói számára üdülési, pihenési lehetőséget.  1991-ben hazánk is csatlakozott a világszervezethez IPA Magyar Szekció néven, majd a fővárosban 2005 novemberében, 12 fő részvételével megalakult az International Police Association Magyar Szekció BRFK Egyesülete, melyet a Fővárosi Bíróság a 01-02-0011801. sorszám alatt bejegyzett és 2006. január 11-én felvette a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.
Egyesületünknek több mint 350 tagja van, (a Magyar Szekció közel 3500 fő) melynek létszáma dinamikusan növekszik. Tagjai lehetnek aktív és nyugdíjas, hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban állók.

Tagjaink aktívan és sikeresen vesznek részt hazai és külföldi sport, kulturális és szakmai programokon. Szervezetünk a hagyományteremtő programokon minden esetben képviselteti magát, és segíti azok lebonyolítását.

- kerékpáros-motoros,
- túra, kirándulás, környezetvédelem,
- labdarúgás,
- lövészet, horgászat,
- tudomány, kultúra, oktatás,
- szabadidő, koncertek, lovas programok.

Szakosztályaink színes és változatos programokkal tömörítik tagjainkat és a hozzájuk tartozó érdeklődőket.

Kedves Látogató!
Legyen Ön is tagunk, támogatónk.

IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete 

Amennyiben módja, lehetősége van, kérjük, hogy adójának 1 %-val az International Police Association Magyar Szekció BRFK Egyesületét támogassa.

Sorszám: 12860    Adószámunk: 18121269-1-41