Belépés az egyesületbe
baráti tagként

ÚTMUTATÓ
az Egyesületünkbe baráti tagként belépő személyek felvételéhezSzabályzatunk rögzíti, hogy az IPA Baráti Kör tagja lehet:
- az a magyar és nem magyar állampolgár, aki az IPA célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja,
- büntetlen előéletű,
- feddhetetlen magánéletű,
- legalább két olyan IPA tag vagy IPA Baráti Kör tag ajánlásával bír, aki legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkezik.
Jelentkezéskor önéletrajzot kell kérni, valamint 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A jelölt felvételét megelőzően, annak motivációjának és szándékának megállapítása érdekében elnökségünk egyik tagja / aki az elnök, alelnök, titkár, vagy kincstárnok személye, kiegészülve az irodavezetővel/ a jelölttel elbeszélget.
 Ezt követően erről az elnökség tagjainak beszámol, majd az elnökség dönt az IPA Baráti Kör tagjai közé történő felvételről vagy az elutasításról. A döntést az elnökség 30 napon belül köteles meghozni. Az elnökség bármely tagja megvétózhatja az IPA Baráti Kör tagjai közé történő felvételt, melyet az elnökség többi tagja felé indokolni köteles.
A felvételhez egyhangú döntés kell!
A felvételi kérelem elutasítását a jelölt számára a tagszervezet elnöksége nem köteles indokolni.
A jelölt felvételére kizárólag az elbírálást követően kerülhet sor!
A belépés menete:
- jelentkezés,
- önéletrajz és 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása,
- elbeszélgetés, melynek során a jelölt számára ismertetni kell az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete tagságra vonatkozó szabályait, céljait, programjait, rendszerét,
- szakcsoportjainak létét, azok szerepét az életünkben,
- alapszabályzatunk rá vonatkozó megfelelő anyagainak részét,
ezt követően:
- írásos javaslat az elnökség felé a felvételre,
jóváhagyást követően:
- az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltése,
- 6 hónapnál nem régebbi fénykép csatolása,
- az éves tagdíj kizárólag átutalással történő megfizetése.
A felvételt intéző –elnökség által kijelölt- személy kizárólag írásos belépési jóváhagyás ismeretében végezheti az előírt belépésre vonatkozó dokumentációt!
A tagdíj összege 2024. január 1-től 20.000, azaz Húszezer Forint/év összegben került megállapításra. A tagdíj összegét az OTP banknál vezetett International Police Association Magyar Szekció BRFK. Egyesülete 11713005-20398631-00000000 bankszámlájára kell átutalni.
Készpénz elfogadása nem lehetséges, kizárólag a Kincstárnok előzetes írásos engedélyeztetésével, megfelelő és kellő indoki esetén!
Amennyiben a jelölt felvétele elfogadott, tisztázni kell, hogy módja, lehetősége van-e, arra, hogy adójának 1 %-val az International Police Association Magyar Szekció BRFK. Egyesületét támogassa.
A NAV honlapján, mint a 2020. rendelkező évre regisztrált szja 1 %-os kedvezményezettje rögzítve vagyunk.
Sorszám: 13399
Adószámunk: 18121269-1-41
név: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ BRFK. EGYESÜLETE címünk: 1139 Budapest, Teve u.4-6.

FIGYELEM!
Végig pontosan ki kell írni az egyesületünk nevét és adószámunkat!

Belépés egyesületbe
baráti tagként

Az alábbi dokumentumok letöltése, kitöltése és beküldése, feltétele a tagfelvételnek.

Amennyiben módja, lehetősége van, kérjük, hogy adójának 1 %-val az International Police Association Magyar Szekció BRFK Egyesületét támogassa.

Sorszám: 12860    Adószámunk: 18121269-1-41